Wybierz opony
Szerokość

Profil

Felga

Sezon

Typ samochodu

Indeks nośności

Indeks prędkości


Gwarancja
 

WARUNKI GWARANCJI

 

1. Firma TARGUM udziela gwarancji na opony bieżnikowane.

2. Gwarancja obowiązuje do momentu zużycia rzeźby bieżnika jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od daty zakupu dla opon osobowych i SUV oraz 24 miesiące dla opon dostawczych i rolniczych.

Przez  zużycie rzeźby bieżnika należy rozumieć jego całościowe lub miejscowe zużycie do wysokość 1,6 mm

3. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne, materiałowe bądź konstrukcyjne ujawnione w oponie w okresie gwarancji.

4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedłożenie wypełnionego formularza zgłoszenia reklamacji, karty gwarancyjnej i dowodu zakupu wraz z reklamowanym towarem bezpośrednio do firmy TARGUM lub do punktu zakupu ogumienia.

5. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku:

·          nieprawidłowego  przechowywania

·          nieprawidłowego montażu i demontażu

·          niewłaściwego stanu technicznego pojazdu, w tym m.in. nieprawidłowej geometrii zawieszenia, niewyważenia kół, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, poduszek, tulei metalowo-gumowych, sprężyn, resorów, drążków reakcyjnych i innych elementów zawieszenia a także nieprawidłowo działających systemów hamulcowych oraz antypoślizgowych (ABS, EBS, ASR, ESP),

·          uszkodzeń mechanicznych

·          naprawy opony, która ma związek przyczynowy ze stwierdzoną wadą

·          eksploatacji na nieodpowiednim ciśnieniu wewnętrznym

·          eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem

·          stwierdzenia usunięcia, uszkodzenia (częściowo lub całkowicie) kodu daty produkcji

6. W przypadku uznania zgłoszonej reklamacji Kupujący może bezpłatnie wymienić oponę na nową wolną od wad bądź uzyskać zwrot kosztów zakupu opony.

7. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta (wobec Sprzedawcy) wynikających z niezgodności towaru z umową w oparciu o Ustawę z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176 z późn. zm.).

8. Za niedogodności, szkody, utracone korzyści oraz koszty poniesione przez nabywcę (postój pojazdu, demontaż itp.) w wyniku reklamowania opony nie będą rekompensowane przez producenta.

Koszty wysyłki
Przesyłka kurierska:

1 szt. - 20,00 PLN
2 - 4 szt. - 46,00 PLN
5 - 8 szt. - 92,00 PLN
9 - 12 szt. - 138,00 PLN

Przesyłka kurierska
"za pobraniem":

 

1 szt. - 30,00 PLN
2 - 4 szt. - 56,00 PLN
5 - 8 szt. - 102,00 PLN
9 - 12 szt. - 148,00 PLNKontakt
TARGUM Mielec Róg, Zieliński Sp. J.
ul. Racławicka 3
39-300 Mielec

Tel. +17 58 30 567

e-mail: zamowienia@targum.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone